OPTYMALIZACJA

Optymalizacja energetyczna

Opłaty związane ze zużyciem prądu można redukować nie tylko modernizując, gruntownie remontując lub wymieniając instalację elektryczną. Dzięki szczegółowej analizie zużycia energii na podstawie faktur możliwe jest także przeprowadzenie optymalizacji energetycznej budynku.

Często spotykamy się na przykład z sytuacjami, kiedy to podczas rewitalizacji starej kamienicy konieczna jest wymiana kilku liczników znajdujących się w lokalu na jeden (znacząca redukcja opłat za jego utrzymanie ustalonych przez zakład energetyczny).Typowym przykładem planu poprawy zużycia energii w domu lub mieszkaniu jest wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED), wymiana energochłonnych odbiorników na urządzenia o niskim zapotrzebowaniu energetycznym oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (np. fotowoltaiki, banków energii, turbin wiatrowych). Połączenie tych rozwiązań z automatyką pozwala jeszcze skuteczniej zredukować koszty związane
z comiesięcznym zużyciem prądu.