ALARMY I CCTV

Alarmy i system CCTV

Skuteczna ochrona terenu firmy lub obiektu przemysłowego wymaga doświadczenia i dużego zasobu wiedzy o strukturze instalacji alarmowej, telewizji przemysłowej (systemu CCTV) oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), który tworzą elementy detekcyjne, sygnalizacyjne i sterownicze.

Doradzamy naszym Klientom, jak – m.in. dzięki wykorzystaniu monitoringu wizyjnego zintegrowanego z systemem alarmowym – poprawić bezpieczeństwo w firmie.

Na tym etapie niezbędne jest podjęcie właściwych decyzji dotyczących rozmieszczenia i skierowania kamer przemysłowych, ich ilości i zasięgu, a także prawidłowe dobranie centrali, panelu obsługi, czujek i urządzeń współpracujących. Ważne jest też zdefiniowanie miejsc, które wymagają szczególnego dozoru (w strefie wewnętrznej, zewnętrznej oraz peryferyjnej). Nasze rozwiązania zapewniają pełną informację o wykrytych zagrożeniach, gwarantując ochronę nie tylko pomieszczeń biurowych, punktów obsługi klienta, ale i całego otoczenia, np. wjazdu, parkingu, przestrzeni wystawienniczych, ramp towarowych oraz terenu za ogrodzeniem.

Profesjonalna instalacja alarmowa to pełna informacja o bezpieczeństwie obiektu weryfikowana na bieżąco, która stanowi najskuteczniejszą ochronę przed dostępem osób niepowołanych, umożliwia zapis wsteczny zdarzeń i może być zintegrowana z zewnętrznym systemem ochrony.

Montaż telewizji przemysłowej CCTV:

dobór i konfiguracja systemu
instalacja urządzeń (kamer wewnętrznych i zewnętrznych, rejestratorów, backupu, systemu zarządzania)
uruchomienie linii CCTV
sprawdzenie poprawności działania systemu
szkolenie personelu
odbiór systemu
wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z normami (dobór i wykonanie okablowania, odpowiednie zabezpieczenia, właściwie zaprojektowana rozdzielnia)

Zadzwoń do nas:

+48 794 407 601

Napisz do nas:

biuro@gge-elektryka.pl